Hipoterapia to wyjątkowa i niezwykła forma terapii, w której rolę współterapeuty pełni żywe zwierzę - koń. Zaleca się ją szerokiej grupie społecznej - dzieciom, młodszym i starszym. Zdarzają się również dorośli z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności.

Na zajęcia hipoterapii zazwyczaj kierowane są osoby z niepełnosprawnością fizyczną, czyli z uszkodzeniami narządu ruchu, z przewlekłymi chorobami wewnętrznymi, a także z niepełnosprawnością sensoryczną (uszkodzenie narządów zmysłów), czyli na przykład osoby niesłyszące i słabo słyszące.
Hipoterapia obejmuje również dotkniętych niepełnosprawnością psychiczną - z chorobą psychiczną czy niepełnosprawnością intelektualną.
Wydawać by się mogło, że każdy rodzaj kwalifikuje się do tego typu zajęć. Jednak istnieją też pewne przeciwwskazania do hipoterapii, takie jak uczulenie na sierść albo po prostu niepohamowany lęk przed koniem.

Hipoterapia - jak wygląda
Zajęcia odbywają się co najmniej dwa razy w tygodniu i trwają nie dłużej niż 30 minut. Dzięki temu pacjent nie jest przemęczony. Koń, poruszając się, wyzwala ciągły ruch jeźdźcy, więc nie jest to tylko siedzenie, ale wysiłek trwający całe zajęcia. Każdy trenujący ma indywidualny plan, który jest dostosowany do jego schorzenia i umiejętności.
Efekty zajęć hipoterapii nie są widoczne od razu. Widoczne zmiany pojawiają się czasami dopiero po kilku miesiącach czy latach, ale są. Dlatego nawet malutki krok bardzo cieszy mnie i rodziców.

Daje satysfakcję. Jest to też zachęta do dalszej pracy. Zajęcia hipoterapii są owocem mojego rozwoju zawodowego i osobistego doświadczenia z własnymi 14 letnimi niepełnosprawnymi córkami. To właśnie doświadczenie pracy rehabilitacyjnej z bliźniaczkami pokazało mi pełny obraz dobroczynnej pracy z żywym koniem.
Hipoterapia to nie tylko "oprowadzki" niepełnosprawnego na koniu ale szereg urozmaiconych ćwiczeń i zabiegów terapeutycznych mających na celu poprawę wskaźników psychosomatycznych osoby rehabilitowanej.

FORMY HIPOTERAPII:

1. Terapia ruchem konia - pacjent bez wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń, poddawany jest ruchom konia.

2. Fizjoterapia na koniu - poza terapeutycznym oddziaływaniem ruchu konia - gimnastyka lecznicza na konia, prowadzona przez fizjoterapeutę.

3. Terapia kontaktem z koniem - której istotą jest emocjonalny kontakt pacjenta z koniem, a nie sama jazda (pacjent może w ogóle nie siedzieć na koniu).

4. Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka - zespół działań podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego:

- na koniu,

- przy koniu.

Jak widać, hipoterapia to spory wysiłek wymagający cierpliwości, na którą nie wszystkich stać. Terapeuta tak kieruje przebiegiem zajęć, aby rehabilitacja przebiegała wieloprofilowo - poprzez ruch, kontakty społeczne i oddziaływanie na możliwie wiele zmysłów. Wykorzystuje się ją w neurologii, ortopedii i psychiatrii. Metoda służy więc jako praktyczna pomoc różnym specjalistom. Nasza Wiedza i umiejętności stanowią połączenie różnych dziedzin (m.in. biomechaniki ruchu konia i jeźdźca, psychologii, zoologii, a także prowadzenia terapii).


Zapraszamy serdecznie do współpracy.