Terapia aparatem BICOM OPTIMA

   Biorezonas magnetyczny to nowoczesna bezinwazyjna metoda wykorzystująca naturalne promieniowanie wytwarzane przez komórki naszego ciała. Każda komórka naszego ciała to „swoisty malutki elektromagnes”, który wytwarza wokół siebie bardzo niewielkie promieniowanie magnetyczne. Niewielkie pole magnetyczne dla pojedynczej czasteczki po zsumowaniu pól wszystkich komórek daje specyficzny wzorzec pola dla konkretnej tkanki lub narządu.
Taki rodzaj pola nazywamy fizjologicznym.
   Jesli w naszym organizmie zachodzą zmiany chorobowe, nasze pole fizjologiczne zostaje zaburzone. Dzieki wykorzystaniu techniki biorezonasowej  urzadzeniem BICOM-OPTIMA odczytujemy specyficzne drgania elektromagnetyczne fizjologiczne i te nabyte w trakcie rozwoju choroby patologiczne.
   Często zanim zauważymy rozwój choroby nasz organizm daje wcześniejsze sygnały wynikające z obciążenia toksynami, obciążenia pasożytami, wirusami itp.
   Terapeuta wykorzystuący aparat BICOM-OPTIMA ma możliwość już we wczesnym stadium zmian chorobowych wykryć je i zastosować odpowiednie programy terapeutyczne.
Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i holistycznie.
W diagnostyce biorezonasowej opieramy się na doświadczeniach tradycyjnej medycyny chińskiej i ajurwedyjskiej. Zgodnie z metodologią tych prastarych systemów medycznych każdy organizm ludzki to sieć specyficznych zależności energetycznych pomiędzy poszczególnymi organami i narządami ciała ludzkiego.
Twórcy BICOM-OPTIMA opracowali zdigitalizowaną wersję testu diagnostycznego CTT opartego na diagnostyce 5 chińskich obiegów.
Do diagnostyki obciążeń wykorzystywane są ponadto wzorcowe ampułki z obciążeniami lub w wersji najnowszej program multisoft, w którym zawarto cyfrowe wzorce szeregu możliwych obciążeń ludzkiego organizmu.
   Ponieważ każdy narząd ma swoje własne spektrum drgań i każde schorzenie wymaga innego ustawienia aparatury i umiejscowienia odpowiedniej elektrody.
Terapie odbywają się etapami w kilkuminutowych sesjach.
   Terapie BICOM nie wiążą się  z przerwą w normalnym leczeniu i nie wpływają też na wchłanianie lekarstw.

   W znaczeniu biorezonasowym choroba oznacza brak równowagi w strukturze drgań własnych organizmu z równoczesnym uaktywnieniem się drgań patologicznych, dysharmonicznych.
„Terapia drganiami własnymi”, jaką jest terapia biorezonasowa, ma absolutnie uniwersalne zastosowanie.
Przewodzenie informacji odbywa się przewodowo od pacjęta do urządzenia BICOM-OPTIMA i następnie wysyłana do pacjęta ja informacja terapeutyczna.
Wzór drgań pacjęta może być w urzadzeniu na szereg sposobów zmodyfikowany w celu osiągnięcia celu terapeutycznego.
Redukcja wzglednie eliminacja drgań patologicznych i równoczesne wzmocnienie drgań fizjologicznych sprawia, że dość szybko nastepuje w organizmie chorego poprawa procesów biochemicznych.
Głównym celem terapii biorezonasowej jest aktywowanie własnych sił regulacyjnych organizmu i uwolnienie ciała od zaburzających, patologicznych wpływów w takim stopniu jaki jest konieczny do wyzdrowienia.

Zakres zastosowania naszego aparatu BICOM-OPTIMA :

Diagnostyka
EAP- elektroakupunktura
Diagnostyka alergii nieinwazyjna, bezbolesna metoda bezpieczna nawet dla pacjentów poniżej 3 roku życia
szybka diagnostyka patologicznych obciążeń organizmu - wirusy, bakterie, pasożyty, metale ciężkie etc.
specjalistyczne testy wg metody 5 elementów wywodzącej się z medycyny chińskiej

Terapia
Odczulanie alergii
Terapie przeciwbólowe stanów przewlekłych i ostrych
Terapie schorzeń przewlekłych
Terapie antynikotynowe, antyalkoholowe i innych nałogów
Terapie obciążeń organizmu np.; grzyby, metale ciężkie etc.
Możliwość wspomagania terapii w ponad 480 jednostkach chorobowych


Terapia biorezonansowa tak jak homeopatia, akupunktura i inne metody medycyny komplementarnej nie zapewnia 100% skuteczności, jest to zawsze zależne od danego schorzenia i samego organizmu pacjenta oraz od jego sumiennego stosowania się do zaleceń. W medycynie konwencjonalnej nie była przedmiotem badań naukowych i jeszcze nie jest rozpoznawalna.


Copyright © 2019 AP.  All Rights Reserved
Copyright © 2019 AP.  All Rights Reserved